Brandschade Schoonmaken!

Bij een brand zal door de rook- en roetontwikkeling het vaak noodzakelijk zijn om de getroffen inboedel grondig te reinigen. In het algemeen kan gesteld worden dat u voor het schoonmaken van een brandschade niet zelf de juiste schoonmaak middelen en know-how in huis heeft. Het schoonmaken van een brandschade is een vak apart dat een speciale en grondige aanpak benodigd.

In de praktijk blijkt ook dat een regulier schoonmaak bedrijf vaak niet over de specialistische kennis en materialen beschikt die nodig zijn bij het schoonmaken van een inboedel of opstal na brandschade. Bij een “normale” schoonmaak wordt ook vaak niet hoger dan 1.80 meter schoongemaakt. Bij een brandschade zal ook alles hoger dan 1.80 meter schoon gemaakt moeten worden.

Door het verbranden van materialen ontstaat er veelal roetvorming. Deze minuscule roetdeeltjes hechten zich aan elkaar en vormen lange draden aan het plafond. Op het eerste oog lijken deze roetdraden op spinnewebben, maar zijn toch echt een gevolg van roetvorming bij een brandschade. Als bij het schoonmaken van een brandschade niet al het roet verwijderd wordt, dan zal men altijd een vervelende brandlucht blijven ruiken. Indien de temperatuur boven de 30 graden Celsius komt, zal deze brandlucht zeker te merken zijn. Men kan deze brandlucht uiteraard maskeren met geurstaafjes, luchtverfrissers e.d., maar het is natuurlijk beter om de oorzaak van de vervelende brandlucht weg te nemen. Daarom is het van het grootste belang dat de schoonmaak van een brandschade gebeurt door specialistische schoonmaak bedrijven met de hiervoor geëigende reinigingsmiddelen . De schoonmakers die de brandschade schoonmaken hebben allemaal een vak opleiding gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut.

Deze specialisten kunnen dan ook precies aangeven of iets wel of niet te reinigen is. Door een brandschade kunnen er namelijk stoffen vrijkomen die ervoor zorgen dat bepaalde goederen een cosmetische verkleuring na reiniging behouden. De goederen zijn schoon en zullen geen brandlucht meer afgeven, maar een verkleuring is dan nog aanwezig. Het wil niet zeggen dat de goederen dan niet meer bruikbaar zijn, maar het mooie is er dan vanaf.

En natuurlijk zijn er ook veel zaken die niet te reinigen zijn, of waarvan de reinigingskosten de waarde van de goederen overstijgen. In dit geval wordt vaak aangegeven dat schoonmaken van de door brand beschadigde goederen economisch niet verantwoord is.

Op zoek naar goede luchtreinigers? Klik en kijk hier.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.