HCL -schade

Bij een forse brandschade in uw woning zullen ook vaak kunststoffen of plastics verbrand zijn. Bijvoorbeeld de plastic elektrabuizen waarin de electriciteits bedrading netjes is weggewerkt. Deze PVC buizen kunnen bij een brandschade de oorzaak zijn van heel veel gevolgschade.

Omdat PVC goedkoop en eenvoudig te bewerken is, wordt het veel toegepast in allerlei takken van de industrie ter vervanging van onder andere hout en beton. Vanuit milieu-oogpunt ligt het gebruik van PVC vaak onder vuur.

Door het verbranden of zelfs verhitten van een PVC buis (PVC = Polyvinylchloride) komen er Chloorionen vrij. Deze Chloorionen zullen tijdens en na de brand neerslaan op koude metalen oppervlakken, zoals bijvoorbeeld uw rvs aanrechtblad. De Chloorionen zullen zich binden aan waterstof (H) en er ontstaat de chemische verbinding HCL, waterstofchloride. HCl is bij kamertemperatuur een gas, maar het is beter bekend als de geconcentreerde waterige oplossing, zoutzuur.

Dit zoutzuur zal een chemische reactie aangaan met de aanwezige metalen en er onstaat corrosie (roestvorming). Ook uw RVS aanrechtblad zal door de aantasting van HCL kunnen gaan corroderen (roesten). In de volksmond wordt RVS meestal Roest Vrij Staal genoemd, dit is niet correct en moet eigenlijk Roest Vast Staal zijn. Dit betekent dat een rvs aanrecht een dun beschermend laagje roest heeft dat in evenwicht is, dus deze corrosie ontwikkelt zich niet verder.

Hetzelfde treft u bijvoorbeeld aan bij een visloodje. Als deze wordt doorgesneden zal het snijvlak van het visloodje mooi glimmen, na verloop van tijd wordt dit glimmende laagje weer dof. Dit is een beschermend laagje corrossie dat niet verder corrodeert. Dit in tegenstelling tot een spijker in een glas water welke op den duur helemaal door zal roesten.

Het is dus van het grootste belang dat bij een brandschade een deskundige meteen beoordeeld of er sprake is van een HCL schade. Wanneer dit het geval is, zullen er zo snel als mogelijk schadebeperkende maatregelen uitgevoerd moeten worden. Hierdoor kan het corrosie proces stopgezet worden, in afwachting van verdere reinigingstechnieken of herstelwerkzaamheden.

Door middel van HCL analyses kunnen door de schadeherstel bedrijven of reconditioneringsbedrijven direct de risico’s van een HCL schade in kaart gebracht worden. Deze meetresultaten kunnen binnen enkele minuten beschikbaar zijn. Schadebeperkende maatregelen bij een HCL schade kunnen als volgt uitgevoerd worden:

  • Het direct reinigen van uw metalen oppervlakken met speciale alkalisch reinigings middelen (neutraliseert het zoutzuur).
  • Het naar beneden brengen van de luchtvochtigheid tot onder de 30% rh.
  • Het meenemen van electronische apparatuur en deze in een hiervoor geschikte droogkamer opslaan.

Het is van het grootste belang dat bij een HCL schade de schadebeperkende maatregelen zo spoedig als mogelijk uitgevoerd worden. Bij een hevige HCL contaminatie zult u al binnen enkele uren een corrosie op metalen kunnen waarnemen. Het soort metaal, ijzer, koper, zink, rvs, goud is mede bepalend van de snelheid dat en/of er corrosievorming plaats vindt. Ook al heeft er geen roetneerslag plaats gevonden, dan kan er nog steeds sprake zijn van een HCL schade!

Wanneer er een minimale hoeveelheid kunststof is verbrand hoeft er geen sprake te zijn van een HCL schade. Als bijvoorbeeld de deuren en ramen tijdens de brand hebben opengestaan zal het grootste deel via de rookgassen naar buiten zijn gegaan. Bovendien zijn heden ten dage zijn de meeste gebruikte kunsttoffen vrij van chloorhoudende stoffen.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.