Brandschade – een bijzonder nare gebeurtenis!

De gevolgen van een brand kunnen enorm zijn. Uw huis en huisraad zijn beschadigd en u kunt in de meeste gevallen eventjes niet in uw huis wonen. De gevolgen van een brandschade zijn vaak groot. Daar komt nog eens bij dat naast de schade die de brand zelf veroorzaakt, ook water en roet hun sporen nalaten. Hoewel de situatie soms onoverzichtelijk lijkt, kunnen er in de meeste gevallen nog veel zaken worden gered. Tenminste, als er direct een professioneel reconditioneringsbedrijf wordt ingezet dat ervaring heeft met brandschade’s.

In Nederland moeten de reconditionerings bedrijven aan diverse eisen voldoen willen ze de werkzaamheden voor de verzekerings maatschappijen mogen uit voeren. Een regulier schoonmaak bedrijf zal in het algemeen niet over de gewenste know-how beschikken om de werkzaamheden bij een brandschade tot een goed eind te kunnen volbrengen.

De organisatie rond een calamiteit kan voor u als gedupeerde zeer ingewikkeld zijn. Het is daarom zeer belangrijk dat u weet wat u te wachten staat, en wat de rol van alle betrokken partijen is.

Enkele partijen waar u bij een brandschade mee te maken kunt krijgen zijn:

 • een salvage coördinator,
 • uw verzekerings maatschappij, eventueel vertegenwoordigd door een tussen persoon of een schade-expert,
 • een reconditioneringsbedrijf,
 • en natuurlijk uzelf als gedupeerde.

Communicatie
Communicatie is heel belangrijk bij de uitvoering van de herstel- en reinigingswerkzaamheden bij een brandschade. De reconditioneringsbedrijven moeten steeds op de hoogte zijn van uw wensen en u moet precies weten wat zij doen en waarom zij dat zo doen. Om de communicatie goed te laten verlopen, werken de meeste reconditioneringsbedrijven volgens het principe van accountmanagement. Dat wil zeggen dat een projectmanager of projectverantwoordelijke uw aanspreekpunt is, van het begin van de brandschade tot aan de afsluiting ervan. Met vragen of opmerkingen kunt u dus altijd bij hem terecht, want als het goed is  blijft de projectmanager uw contactpersoon.

Het is belangrijk dat het reconditioneringsbedrijf weet hoe zij u kunnen bereiken, zodat zij snel contact met u kunnen opnemen als zij iets met u willen bespreken. Daarom is het van groot belang dat uw gegevens zoals tijdelijk adres, mobiel telefoonnummer en/of het nummer op uw werk bij hun bekend zijn.

Verzekerde/opdrachtgever
Als verzekerde bent u meestal ook opdrachtgever. Dit geldt voor alle activiteiten die het reconditioneringsbedrijf, uiteraard mede in overleg met de schade-expert ondernemen.

Dit kan gaan om:

 • Het redden of in veiligheid brengen van uw bezittingen, zogenaamde salvage-werkzaamheden,
 • Slopen en afvoeren van verbrandde goederen,
 • Reiniging van inboedel en opstal,
 • Transportvan goederen naar het reconditionerings bedrijf,
 • Wassen en stomen van kleding, beddengoed en bv gordijnen,
 • Het reinigen en testen van audio/video en computer apparatuur, ofwel technische reconditionering,
 • Reiniging van klokken, schilderijen enz.,
 • Drogen na waterschade,
 • Bouwkundig herstel en/of schilderwerk.

Voordat het reconditionerings bedrijf met de werkzaamheden zal beginnen, zullen zij u vragen om een opdrachtbevestiging en één of meer aktes van cessie te ondertekenen. Met ondertekening van de opdrachtbevestiging draagt u het ingeschakelde reconditioneringsbedrijf op om de omschreven werkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de schade-expert. Met ondertekening van de akte van cessie stelt u het reconditioneringsbedrijf in de gelegenheid de factuur rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen en hoeft u zelf niets voor te schieten. Als er een schade-expert bij betrokken is, krijgt deze de factuur en akte van cessie ter goedkeuring toegestuurd.

Indien echter de verzekeringmaatscahppij niet of niet alles uitbetaald (in geval van een ongedekte schade of onderverzekering) blijft u als opdrachtgever verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van het reconditioneringsbedrijf.

De schade-expert
Wij raden u aan de polissen van uw verzekering(en) zo snel mogelijk op te zoeken. Deze zijn nodig om de verzekeringsmaatschappij(en) in te schakelen. Soms is er één verzekeringsmaatschappij betrokken, soms ook meerdere. Dit laatste kan het geval zijn als uw huis (opstal) bij een andere maatschappij is verzekerd dan uw inboedel. Een verzekeringsmaatschappij stelt een schade-expert aan om de schade in te schatten en te regelen. Het reconditioneringsbedrijf maakt een werkplan met bijbehorende kosten indictaie. De schade-expert beoordeelt of deze kosten vallen binnen de polisvoorwaarden, maar geeft zelf nooit opdrachten. U bent uiteindelijk opdrachtgever en eindbeslisser.

De reconditioneringsbedrijven werken wel in uw opdracht maar overleggen werkplannen, offertes, kostenopgaves en onvoorziene omstandigheden ook altijd met de schade-expert. Dit doen zij in de eerste plaats vanwege de snelheid. En ten tweede om er zeker van te zijn dat hun werkzaamheden en de bijbehorende kosten binnen de polisvoorwaarden van uw verzekering(en) vallen.

Werkzaamheden
Onderstaand treft u een korte omschrijving aan van de meest voorkomende werkzaamheden.

Salvage-werkzaamheden
Bij een ernstige calamiteit vraagt de brandweercommandant om een salvage-coördinator. Deze aanvraag doet de brandweer commandant bij de Stichting Salvage. De ingezette salvage-coördinator informeert de betrokken verzekeringmaatschappij(en) en treft direct schadebeperkende maatregelen. Dit kan betekenen dat de salvage-coördinator een reconditioneringsbedrijf inschakelt om bijvoorbeeld ramen af te schotten, elektronica veilig te stellen, water weg te pompen, of drogers en deo-bakken te plaatsen. Deo-bakken zijn apparaten die de geuren na een brand verdrijven. Deze werkzaamheden worden vrijwel altijd rechtstreeks vergoed door de verzekeringmaatschappij.

Slopen en afvoeren van verbrande goederen.
Het kan helaas gebeuren dat goederen niet meer te herstellen zijn. Sommige van deze spullen wilt u misschien om persoonlijke of emotionele redenen toch bewaren. Te denken valt bijvoorbeeld aan foto’s of spullen waaraan u bijzondere herinneringen hebt. Het is aan te raden, als het enigszins kan, tijdig aanwezig te zijn om uw persoonlijke spullen uit te zoeken en desgewenst zelf mee te nemen. De afgekeurde en/of verbrande goederen worden na goedkeuring van u afgevoerd. U zult hier eerst een schriftelijke afstandsverklaring voor tekenen. Uiteraard wordt met uw spullen, ook al is het afval, zorgvuldig en discreet omgegaan. Alle herkenbare goederen worden geïnventariseerd en geregistreerd. Deze schadelijsten kunt u later met de expert bespreken.

Reiniging
Hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen reiniging van uw woning of gebouw (opstal) en reiniging van huisraad zoals meubelen, apparatuur en persoonlijke bezittingen (inboedel). De laatste kan soms ter plaatse worden gereinigd of in de werkplaats van het reconditioneringsbedrijf. In geval van reiniging in een werkplaats adviseren wij u om vóór aanvang van de werkzaamheden de voor u belangrijke goederen en persoonlijke papieren elders onder te brengen. Het gaat hierbij om verzekeringspolissen, bankpapieren, paspoorten, brillen, medicijnen, sieraden, sleutels enz. Dit bespaart tijd en misverstanden en voorkomt zoeken; nadat uw inboedel op een vestiging is ingepakt, is het vaak moeilijk om dergelijke zaken snel voorhanden te hebben.

Alles goederen die door een reconditioneringsbedrijf worden gereinigd, wordt geregistreerd en na reiniging beoordeeld op het behaalde eindresultaat. Sommige zaken worden niet schoongemaakt omdat met reiniging niet het gewenste resultaat kan worden behaald. Deze spullen zijn bijvoorbeeld deels verbrand, zouden verkleurd blijven of zouden naar brand blijven stinken. Het reconditioneringsbedrijf legt dit aan de schade-expert voor. Het komt ook voor dat na reiniging pas blijkt dat, het gewenste eindresultaat niet is bereikt. Deze spullen blijven verkleurd en/of naar brand ruiken. Het is aan de schade-expert te beoordelen of en hoe deze worden vergoed.

En tot slot zijn er goederen die met het gewenste resultaat zijn gereinigd. Deze kunnen uiteraard gebruikersschade hebben; dit zijn alle normale sporen van gebruik. Een voorbeeld: het krasje dat voor de calamiteit in een tafel zat, blijft na reiniging gewoon aanwezig. Het is zelfs mogelijk dat dit meer opvalt, indien het oppervlak optimaal bewerkt is.

Wassen en stomen
Wassen en stomen van kleding, gordijnen enz. besteden de meeste reconditioneringsbedrijven uit aan stomerijen, gespecialiseerd in brand- en roetschades. Van het was- en stoomgoed worden totaallijsten opgemaakt met een prijsindicatie. Als u voor de eerste dagen geen verschoning hebt, bieden de reconditioneringsbedrijven u de mogelijkheid om een zogenaamd ‘spoedpakket’ samen te stellen. Dit pakket wordt dan met de hoogste spoed en prioriteit behandeld.

Gordijnen kunnen bij reiniging krimpen als deze nog nooit zijn gereinigd. Dit heet relaxatiekrimp. Bij leder, suède, nappa of vloerkleden kan er sprake zijn van een langere levertijd in verband met specifieke behandelmethoden die meer tijd kosten.

Technische reconditionering
Elektronische apparatuur en huishoudapparatuur worden gereinigd volgens geavanceerde reiningsmethodieken. Deze werkzaamheden wordt meestal uitbesteedt aan voor het reinigen van elektronica erkende reconditionerings bedrijven.

Reiniging van klokken, schilderijen enz.
Reiniging en eventuele restauratie van klokken, schilderijen enz. verzorgen de meeste reconditioneringsbedrijven ook. Hiervoor beschikken zij over zorgvuldig geselecteerde onderaannemers die hier ervaring mee hebben.

Reiniging van ventilatiekanalen en luchtbehandelingsystemen
Na brand is roet vaak werkelijk overal in doorgedrongen. In het algemeen zijn ventilatiekanalen en luchtbehandelingsystemen inwendig verontreinigd. Ook als het ventilatiekanaal ten tijde van de brand uit stond, zal er er een natuurlijke trek in het kanaal aanwezig zijn waardoor er roet in het ventilatiekanaal kan zijn terecht gekomen. In dit geval zal behalve het afzuigkanaal ook de toevoerkanalen verontreinigd zijn. Indien deze niet op de juiste wijze worden aangepakt zullen aanhoudende stank en herverontreiniging het gevolg zijn. Dankzij geavanceerde ventilatie reinigingstechnieken kan dit voortijdig worden onderkent en kunnen de juiste acties worden genomen.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.