Reinigen van kleding met brandlucht.

Bij een brandschade kan het voorkomen dat uw kleding, gordijnen en ander textiel schoongemaakt moet worden. Het schoonmaken van door brandschade  beschadigd textiel zal door stomerijen uitgevoerd moeten worden die ervaring met brandschade hebben. Reguliere stomerijen die geen ervaring met brand  hebben, zullen namelijk in het algemeen niet over de juiste reinigings- en ontgeurings technieken beschikken.

Zoals al eerder in andere artikelen aangegeven is het schoonmaken van uw inboedel na brandschade een vak apart, dat niet voor iedereen is weggelegd. Laat daarom altijd uw inboedel na een brandschadeschoonmaken door een hiervoor erkend bedrijf.

Het reinigen van textiel zal bij de stomerij als volgt uitgevoerd kunnen worden. Elke stomerij heeft natuurlijk zijn eigen aanpak, maar in de praktijk ontlopen de schoonmaak procedures na brand elkaar niet zo veel.

Werkwijze bij de Stomerij:

1. Registratie,

2. Sorteren,

3. Controleren,

4. Bepalen van vervuilingsgraad,

5. Reinigen,

6. Opmaak, persen, strijken, controleren, inpakken en verzenden.

Werkwijze:

1. Registratie
Registratie van de ingeleverde goederen gebeurt bij binnenkomst en valt te onderscheiden in een aantal stappen:

2. Sorteren
De goederen worden gesorteerd naar de diverse reinigingsmethoden (stomen, wassen, handwas, suede

reiniging etc.). ”Natte textiel” wordt voor een beter reinigingsresultaat eerst gedroogd. Niet alles wordt gestoomd! Veel wordt gewassen, sommige artikelen worden zelfs handmatig gewassen.

3. Controleren
Alle textiel wordt gecontroleerd of deze schoongemaakt kan naar aanleiding van de brandschade. Vlekken en slijtage veroorzaakt door dagelijks gebruik zal vermeld worden op de registratie lijsten, en zijn ter beoordeling van de schade expert van uw verzekeringsmaatschappij.

Alle zakken in de kleding moeten worden nagekeken op eventueel door de klant vergeten geld, broches of andere waardevolle inhoud. Spelden en/of haken van gordijnen etc. worden verwijderd en deze worden apart verpakt en retour geleverd. Artikelen zoals bijvoorbeeld schoenen, riemen, elektrische dekens kunnen niet door de stomerij worden gereinigd. Deze artikelen worden verpakt in een doos en voorzien van de tekst ”onbehandeld retour”. Afhankelijk van de mate van verontreiniging worden deze artikelen eventueel door het reconditioneringsbedrijf behandeld.

4. Bepalen Vervuilingsgraad
Ook wordt nu de graad van vervuiling vastgesteld. Dit is van belang voor de toevoeging van bepaalde detergenten tijdens de reiniging. Vervolgens wordt de kans van slagen bepaald. Dit geeft een indicatie van het uiteindelijke resultaat.

5. Reiniging .
Bij de reiniging is het van groot belang dat de juiste detergenten met de juiste dosering worden gebruikt, zodat bij aanvang van de reiniging de roetdeeltjes direct in een zwevende toestand worden gebracht, waarna deze kunnen worden verwijderd. Vervolgens wordt het reinigings proces voortgezet waarbij de conditioners worden toegevoegd.

Deze processen worden computergestuurd uitgevoerd, met programma’s die in de loop der jaren verder zijn ontwikkeld.

Kleding die teveel is aangetast door brand of roet (of door andere oorzaken) worden apart geregistreerd en ook apart verpakt, eveneens in een doos. Alle genoemde onbehandelde artikelen worden meestal wel ontgeurd . Dit mede met het oog op voorwerpen van emotionele waarde voor de cliënt die niet worden vernietigd maar, die aangetast of niet, toch door de cliënt worden bewaard.

6. Opmaak, persen strijken
Bij het opmaken, persen en strijken wordt gebruik gemaakt van moderne afwerkapparatuur (persen / pop / topper etc.). Doordat bij de opmaak van het textiel met deze apparatuur stoom wordt gebruikt kan op dit tijdstip tevens vastgesteld worden of het textiel voor een extra ontgeur-behandeling in aanmerking moet komen. Deze extra behandelingen variëren van slechts een paar uur tot wel 2 x 24 uur.

Wetenswaardigheden voor de stomerij:
Naast de naam van de cliënt en het projectnummer is bijkomende informatie van belang voor de stomerij zoals:

  • Waar was de brandhaard, boven beneden, buren etc?
  • Was er ook rook en roetschade en/of waterschade?
  • Welke blusmiddelen zijn er gebruikt, water en/of poederblussers etc.?
  • Komt de kleding of textiel nat bij de stomerij binnen?

Klachten
Ondanks dat de stomerij hun uiterste best doet om een zo goed als mogelijk eindresultaat te behalen, kunnen er toch klachten ontstaan. Klachten worden bijzonder serieus genomen, want van klachten leer je! Objectieve klachten zoals bv.: “Mijn gordijen zijn 5 cm gekrompen zijn beter te hanteren dan subjectieve klachten als: ”De kleding ziet er niet meer zo mooi uit.”

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.