Stichting Salvage

Wanneer een brandbevelvoerder het wenselijk vindt dat er direct actie voor de gedupeerde ondernomen moet worden kan hij beroep doen op de Stichting Salvage. De Stichting Salvage heeft landelijke dekking en via de alarmcentrale zal er direct een salvagecoördinator opgeroepen worden, die snel op locatie aanwezig kan zijn. Meestal zal hij binnen een uur ter plekke zijn.

De salvagecoördinator is vaak de eerste vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij die op locatie aanwezig is. Omdat de meeste gedupeerden geen ervaring hebben met een calamiteit is de salvagecoördinator degene die praktische ondersteuning en advies geeft.

Een salvagecoördinator draait piket diensten bij de Stichting Salvage. In het dagelijks leven is hij schade-expert bij een onafhankelijk expertise bureau. Hij is dus niet in dienst van uw verzekerings maatschappij, maar wordt voor zijn werkzaamheden door Stichting Salvage betaald. Door zijn functie als schade-expert beschikt hij over een ruime ervaring bij brandschade’s en weet exact welke stappen er genomen moeten worden.

Wanneer de salvagecoördinator op locatie aankomt zal de brand bevelvoerder hem inlichten omtrent de situatie. In het algemeen zal hij ervoor zorgen dat de schade niet groter wordt, er worden er schadebeperkende maatregelen genomen. Deze schadebeperkende maatregelen voert de salvagecoördinator niet zelf uit, maar daarvoor doet hij een beroep op schadeherstelbedrijven.

Deze schadeherstelbedrijven zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Deze schadeherstelbedrijven beschikken over speciale Salvagehulpmiddelen, zoals een bus met afdek- en afdichtingsmaterialen, meetapparatuur, droogapparatuur, reinigingsmiddelen, handgereedschap, persoonlijk beschermingsmiddelen, pompen, ventilatieapparatuur enzovoort.

Aan de gecertificeerde schadestopbedrijven stelt de Stichting Salvage hoge kwaliteitseisen. Zij moeten ISO-gecertificeerd zijn en zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar zijn. Het uitvoerend personeel moet binnen twee uur ter plaatse zijn.

Schadebeperkende maatregelen kunnen o.a. zijn:
• water- en winddicht maken van uw huis,
• water wegpompen,
• brandresten opruimen,
• afschotten van deuren en ramen,
• globale reiniging van opstal en inboedel,
• veilig stellen van inboedel,
• veilig stellen van audio/video/computer apparatuur,
• verrichten van HCL-analyses,
• inschakelen van beveiligings beambten,
• afzetten van brandhaard middels dranghekken,
• enz.
Behalve schadebeperkende maatregelen kan het voorkomen dat de gedupeerde opgevangen moet worden. Bijvoorbeeld door het zorgen dat de gedupeerde de nacht kunnen doorbrengen in een hotel o.i.d. Voor de salvagewerkzaamheden is het in principe niet ter zake doende of de gedupeerde wel of niet verzekerd is.
Als de salvagecoördinator alles in gang heeft gezet rapporteert hij zijn bevindingen aan de Stichting Salvage via de alarmcentrale. Deze zorgt ervoor dat de betrokken verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht wordt. Bij omvangrijke branden zal er een schade-expert van de verzekeringsmaatschappij ingeschakeld kunnen worden. Op het moment dat deze aanwezig is, zal hij de werkzaamheden van de salvagecoördinator over nemen.

Zonder zijn belangrijke partners kan de Stichting Salvage het werk niet uitvoeren met het juiste resultaat. Daarom heeft Stichting Salvage afspraken met:
• de brandweer,
• de verzekeraars,
• de alarmcentrale,
• de salvagecoördinatoren,
• expertisebureaus,
schadestopbedrijven.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.