Verbod bovenmatige provisie!

Het ministerie van Financiën heeft onlangs een nota gepubliceerd waarin voorstellen worden gedaan voor wijziging van de Wft/Bgfo. De voorgenomen inwerkingtreding van dit besluit is 1 januari 2012.

Artikel 149a Bgfo verbiedt het ontvangen en betalen van bovenmatige provisies. Een bovenmatige provisie is een provisie die veel meer bedraagt dan redelijk is gelet op de prestatie die de financieel dienstverlener voor die betreffende transactie heeft verricht.

Schadeverzekeringen
Artikel 149a gaat ook gelden voor alle schadeverzekeringen. Zowel zakelijke als particuliere schadeverzekeringen. Ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vallen hieronder. Bij schadeverzekeringen gaat ook een verbod op bonussen gelden. Provisies die verbonden zijn aan het behalen van een bepaalde omzet of productie zijn niet langer toegestaan. Bij schadeverzekeringen gaat een passieve transparantie gelden. Dat wil zeggen dat een tussenpersoon de klant alleen over de hoogte van de provisie hoeft te informeren indien de klant daar om vraagt!

Degene tot wie het verbod zich richt
Een verzekeraar mag geen verboden provisie betalen en een assurantie tussenpersoon mag een verboden provisie niet ontvangen. De verzekeraar mag dus niet de distributie van zijn verzekeringsproduct bevorderen door een extra hoge provisie in het vooruitzicht te stellen aan een assurantiekantoor. Of bijvoorbeeld toch werken met omzetbonussen. Bij een normale provisie en een normale post zal het echter vooral de tussenpersoon zijn die moet bewaken dat de te ontvangen provisie niet bovenmatig is. Dit omdat de verzekeraar uiteraard niet exact kan beoordelen welke prestatie de adviseur voor de beloning verricht.

Op een verzekering zit normaal gesproken tot wel 20% doorlopende provisie. Zij ontvangen geen provisie van de verzekeraars. Ze laten de zogenaamde “Kale Premie” zien en vragen de klant om een eenmalige vergoeding. De klant is daarmee verzekerd van een eerlijke en lage premie.

De voorwaarden zijn eerlijk, goed dekkend en transparant.

Minister de Jager van Financiën en de AFM hebben de wens dat de financiële wereld vanaf 2013 op deze manier gaat werken. Witgeld is al begonnen en ze zijn de eerste!

De voorgenomen inwerkingtreding van dit besluit is 1 januari 2012.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.