Schimmel door vocht!

Schimmelsporen zijn overal om ons heen aanwezig. In de meeste gebouwen komt men bij een meting ongetwijfeld schimmels tegen, zonder dat deze sporen schadelijk zijn voor mens of gebouw. In gebouwen zonder vochtproblemen zal de hoeveelheid en soorten schimmelsporen varieren al naar gelang de aanwezigheid van sporen in het buitenmilieu – in de late zomer en het begin van de herfst zul je zelfs schimmensporen tegenkomen in gebouwen waar anders geen schimmel voorkomt. Schimmelsporen vormen vooral een gevaar als ze in contact komen met vocht, want dan krijgen ze de kans om te groeien (vocht wordt als de belangrijkste parameter gezien omdat de andere groeivoorwaarden zoals organische materialen zoals hout, papier en lijm, plus een juiste temperatuur bijna altijd in een gebouw aanwezig zijn). 

 

Er zijn veel oorzaken waardoor sporen met vocht in aanraking komen: een van de meest voorkomende is dat het gebouw een slecht binnenklimaat heeft en/of slecht is gebouwd of een slecht doordachte bouwconstructie heeft. Maar al is de constructie goed, zonder goed onderhoud of door lekkage kan vocht toch als voedingsbodem voor schimmels gaan dienen. En denk eens aan het water dat achterblijft na waterschade of het blussen van een brand. En ook zonder vocht kan schimmel groeien; als een gebouw onvoldoende wordt schoongehouden, vermeerderd schimmel zich in het stof.

De nadelige effecten van schimmel kunnen in twee hoofdgroepen worden verdeeld:

  • Ziekteverwekkende schimmel: als mensen worden blootgesteld aan schimmelsporen kan dat hun immuunsysteem schaden, met verscheidene bijeffecten, zoals hoofdpijn of ziektes als longontsteking en astma. Er wordt zelfs gesuggereerd dat door langdurige blootstelling aan schimmels kanker kan ontstaan (In december 2002 bleek een bepaalde schimmel in een huizencomplex de oorzaak van kanker van verschillende bewoners) 
  • Droge rot: groeiende schimmel kan zich ook ontwikkelen tot droge rot. Droge rot is niet bijzonder gevaarlijk voor mensen, maar deze schimmel kan gebouwen vernietigen en grote waarde verliezen veroorzaken. (Als het om schimmel gaat, dekken bouwverordeningen in het algemeen alleen maar droge rot, geen schimmel. Een uitzondering hierop vormt een uitgebreide schadeclausule en eigendomsoverdracht) Er is lang niet veel bekend geweest over de connectie tussen aan schimmel blootgestelde mensen en de ziekten die ermee in verband werden gebracht. In verschillende gevallen heeft het ontbreken van klinische en polytechnische documentatie geleid tot conflicten tussen huurders/bewoners en de eigenaren van een gebouw. Tussen 1998 en 2002 is er in Scandinavië een uitgebreid onderzoek gedaan om meer kennis te vergaren. De resultaten zijn gedocumenteerd in ”By og Byg Resultater (20) Skimmelsvampe i bygninger”, gedateerd 2002.

Dit onderzoek, dat plaatsvond op vijftien scholen in Scandinavië, vertoonde een duidelijk verband tussen verschillende ziektes en de schimmelfrequentie. Het onderzoek toonde ook aan dat schimmels het lichaam via het immuunsysteem beïnvloeden en dat ieder mens hier anders op reageert. Op de onderzochte scholen werden geen opvallende schimmeluitbraken geconstateerd. Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat hevige schimmeluitbraken kunnen leiden tot zeer ernstige symptomen.

Omdat er zich overal schimmelsporen bevinden, zijn er limietwaarden gesteld om te kunnen vaststellen of de hoeveelheid als schadelijk kan worden omschreven. In Denemarken wordt een gebied als ‘schoon’ beschouwd als de MycoMeter-meetmethode een resultaat van minder dan 25 laat zien. Deze meeteenheid geeft de aanwezigheid van biomassa aan. Er zijn ook andere limietwaarden om hoeveelheden aan te geven die klein, kritisch, etc. zijn

Schadelijke hoeveelheden schimmel moeten correct worden gemeten en er moet een herstel-actieplan worden opgesteld. Men moet alert zijn op tekenen van schimmel in een gebouw.

 

Typische tekenen zijn:

  • geïrriteerde ogen,
  • hoofdpijn,
  • meer dan gemiddeld aantal ziektegevallen,
  • meer voorvallen van longontsteking,
  • onverklaarbare stank ,
  • vochtige plekken in delen van gebouw.

De aanwezigheid van schimmel varieert, maar het onderzoek van ”By og Byg Resultaten (20) Skimmelsvampe i bygninger” van juni 2002 heeft aangetoond dat er in vijftien tot twintig procent van alle gebouwen schimmel voorkomt, zij het met een geringe groei.

Schimmelverwijderîng kan veel extra kosten met zich meebrengen (het probleem breidt zich uit, verhuizing, productieverlies, etc.); snel ingrijpen zal de kosten minimaliseren. Bij het constateren van schimmel is een snelle actie gewenst.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.