Vochtproblemen!

In uw woning kunnen na een brandschade of een waterschade vochtproblemen optreden. Vochtproblemen zijn bijvoorbeeld herkenbaar als vochtplekken. Deze vochtplekken worden veelal veroorzaakt door een fout in de constructie. Constructie fouten die vochtproblemen kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld:

  • slecht mestelwerk of slechte voegen,
  • Isolatie fouten in de kelder, spouwmuren of fundering,
  • Optrekkend vocht in poreuze materialen,
  • Vocht in muren,
  • Water in de kruipruimte: bluswater tgv een brandschade of een lekkage.

Doordat er teveel vocht in de woning aanwezig is kunnen er vochtplekken op de muren, plafonds ontstaan. Deze vochtplekken zijn vaak de plaatsen waar de ontwikkeling van schimmels en andere voor de gezondheid gevaarlijke bacteriën kunnen ontstaan. Deze schimmels en bacteriën kunnen het pleisterwerk aantasten en een onaangename geur verspreiden. Vochtplekken vormen een probleem dat u niet mag onderschatten.

Gezondheidsproblemen: Doordat er in een woning een te hoge vochtigheids graad en/of een slechte luchtkwaliteit aanwezig is, kunnen er gezondheids klachten optreden. Mensen die een verminderde weerstand hebben, of een aanleg voor astmatische aandoeningen hebben zullen hier al snel last van krijgen. Vochtproblemen kunnen een risico voor uw gezondheid betekenen!

Stankproblemen. Een slecht binnen milieu uit zich vaak in een muffe bedompte geur. De oorzaak hiervan kan men veeal herleiden tot een ventilatie fout. Tegenwoordig zijn de modernere woningen zeer goed geisoleerd. Dit betekent dat het mechanisch ventilatie systeem een belangrijke rol speelt in de lucht kwaliteit van uw woning.

Ten tijde van een brand zal het mechanisch ventilatie systeem de rook en roet dampen aanzuigen en via de ventilator box naar buiten afvoeren. Omdat in de afzuigkanalen al een normale vervuiling aanwezig is, zal het roet zich hieraan gaan hechten. Dit geldt ook voor de schoepen van de ventilator. Als deze schoepen ten gevolge van een brandschade of achterstallig onderhoud dichtgeslibt zijn, zal de luchtverplaatsing minimaal zijn.

Hierdoor wordt de lucht niet meer zo vaak ververst als zou moeten met als gevolg dat het risico op vochtproblemen en hieraan gerelateerde schade aanzienlijk toeneemt. Het wordt dan ook zeker aangeraden om het mechanisch ventilatie systeem in uw woning om de paar jaar te laten reinigen.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.